Vipassanas meditācija


Tehnika

Vipassana, kas nozīmē redzēt lietas, kādas tās ir patiesībā, ir viena no Indijas senākajām meditācijas tehnikām. Pirms vairāk kā 2500 gadiem to no jauna atklāja Gotama Buda, kurš to pasniedza kā universālu līdzekli universālu problēmu risināšanai t.i., kā mākslu dzīvot.

Šī tehnika nepieder nevienai organizētai reliģijai. Tā tiecas pilnīgi izskaust prāta piesārņojumus, rezultātā sasniedzot augstāko laimi – absolūtu cilvēka atbrīvošanu. Tās mērķis ir nevis mazināt, bet gan pilnībā izskaust cilvēku ciešanas.

Vipassana ir veids, kādā pārveidot sevi caur sevis novērošanu. Tehnikas pamatā ir dziļa saikne, kas pastāv starp prātu un ķermeni. Šo saikni var nepastarpināti novērot ar disciplinētas un koncentrētas uzmanības palīdzību, sekojot fiziskām sajūtām, kas veido dzīvību ķermenī un kas pastāvīgā mijiedarbībā nosaka prāta stāvokļus. Tieši šis novērošanā balstītais sevis izzināšanas ceļojums pie prāta un ķermeņa kopīgās saknes ir tas, kas izšķīdina prāta piesārņojumus un padara prātu līdzsvarotu, pilnu mīlestības un līdzjūtības.

Piemērojot šo tehniku, kļūst skaidri tie zinātnes likumi, kas nosaka domu, emociju, spriedumu un sajūtu rašanos. Caur tiešu personīgo pieredzi Jūs saprotat, kā cilvēks attīstās vai regresē, kā rada sev ciešanas un kā atbrīvojās no tām. Ikdienas dzīvē palielinās apzināšanās un modrība, mazinās maldi, pieaug savaldība un miers.


Tradīcija

Kopš Budas laikiem Vipassana ir tikusi nodota no skolotāja skolniekam, veidojot nepārtrauktu skolotāju ķēdi līdz pat šai dienai. Lai gan pēc izcelsmes indietis, patreizējais šīs ķēdes skolotājs S.N.Goenka ir dzimis un audzis Birmā (Mjanmā). Tur dzīvojot, viņam laimējās mācīties Vipassanu no viņa skolotāja Sayagyi U Ba Khina, kurš tobrīd bija augsts valdības ierēdnis. Pēc četrpadsmit gadus ilgas apmācības sava skolotāja vadībā S.N.Goenka apmetās uz dzīvi Indijā un tur 1969.gadā uzsāka pasniegt Vipassanu. Kopš tā laika viņš ir mācījis desmitiem tūkstošu visu rasu un reliģiju cilvēkus gan austrumos, gan rietumos. 1982.gadā viņš sāka iecelt arī asistējošos skolotājus, lai varētu apmierināt augošo pieprasījumu pēc Vipassanas kursiem.


Kursi

Tehnika tiek pasniegta desmit dienu kursos, kā laikā dalībnieki, pastāvīgi uzturoties kursa norises vietā un sekojot Disciplīnas noteikumiem, apgūst metodes pamatus un praktizē pietiekami, lai piedzīvotu prakses labvēlīgos rezultātus.

Dalība kursā paredz smagu un nopietnu darbu. Apmācība sastāv no trīs soļiem. Pirmais solis ir kursa laikā atturēties no nogalināšanas, zagšanas, seksuālām aktivitātēm, nepatiesas runas un apreibinošām vielām. Šo vienkāršo morāles principu ievērošana palīdz nomierināt prātu, kas citādi paliktu pārāk satraukts, lai veiktu sevis novērošanu.

Nākošais solis ir attīstīt zināmu kontroli pār prātu. Tas tiek panākts, iemācoties noturēt uzmanību uz dabisko īstenību - vienmēr mainīgo elpas plūsmu, tai ienākot un izejot caur deguna nāsīm.

Līdz ceturtajai dienai prāts ir kļuvis mierīgāks un koncentrēties spējīgāks, vairāk gatavs uzsākt pašu Vipassanas praksi: sajūtu novērošanu viscaur ķermenī, saprotot to dabu un mācoties uz tām nereaģēt, tādējādi attīstot līdzsvarotību.

Visbeidzot, kursa pēdējā pilnajā dienā dalībnieki mācās mīlestības un līdzjūtības meditāciju, kā laikā sirds tīrība un labvēlība, kas ir radīta kursa gaitā, tiek dalīta ar visām būtnēm.

Būtībā visa prakse ir prāta treniņš. Gluži tāpat, kā mēs lietojam fiziskus vingrinājumus, lai uzlabotu ķermeņa veselību, varam lietot arī Vipassanu, lai attīstītu veselīgu prātu.

Tā kā šī tehnika ir izrādījusies patiesi noderīga, būtiska vērība tiek pievērsta tam, lai to saglabātu tās sākotnējā, autentiskajā formā. Tā netiek pasniegta komerciālu mērķu dēļ. Tā tiek piedāvāta par brīvu. Neviena persona, kura ir iesaistīta tās pasniegšanā nesaņem it nekādu materiālu atlīdzību.

Kursi ir bezmaksas – maksa netiek pieņemta pat lai segtu ēdiena un izmitināšanas izmaksas. Visas izmaksas tiek segtas no ziedojumiem, ko veikuši cilvēki, kuri paši ir pabeiguši kursu un piedzīvojuši Vipassanas labo iedarbību, un vēlas dot iespēju to piedzīvot arī citiem.

Rezultāti, protams, nāk tikai pakāpeniski caur neatlaidīgu praksi. Nereāli ir sagaidīt, ka visas dzīves grūtības tiks atrisinātas desmit dienās. Tomēr šajā laikā ir iespējams apgūt Vipassanas pamatus tā, lai tos varētu piemērot ikdienas dzīvē. Jo vairāk tehnika tiek praktizēta, jo lielāka ir brīvība no ciešanām, jo tuvāks kļūst galīgais mērķis būt pilnīgi brīvam. Pat desmit dienas var radīt būtiskus un ikdienā redzamus, noderīgus rezultātus.

Visi patiesi cilvēki ir laipni aicināti pievienoties Vipassanas kursam un pārliecināties pašiem, kā šī tehnika darbojas, un novērtēt tās rezultātus. Visi, kuri to pamēģinās, atklās, ka Vipassana ir nenovērtējams līdzeklis, kas palīdz sasniegt patiesu laimi un dalīties ar to.

Jūs varat pieteikties uz Vipassanas meditācijas kursu, aizpildot un nododot pieteikumu uz ieplānotu kursu.